UEDFOR Ücretleri

UEDFOR Katılım Süreci ve Ücreti

UEDFOR’a 

1-) Poster Bildiri Sunumu ile,

2-) Sözlü Bildiri Sunumu ile,

3-) Atölye Lideri olarak,

4-) Çalıştay katılımcısı olarak,

katılım sağlayabilirsiniz.

Bu çalışmalar için bireysel olarak 300 TL ücret ödenmesi gerekmektedir. 

“Poster Bildiri Sunumu, Sözlü Bildiri Sunumu ve Atölye Lideri” olarak çalışma sunmayan katılımcılar, kayıtlarını yaptıktan sonra “Tasarım Beceri Atölyeleri ve İçerik Geliştirme” çalıştayına tarafımızca  kaydedilecektir. 

UEDFOR katılımında temel seçim kriteri katılımcıların yetkin oldukları alanda çalışma sunmaları veya çalıştay katılımları ile Eğitimde Dönüşüm için katkı sunmalarıdır. Bu sebeple çalışma sunmayan katılımcıların çalıştay katılımları zorunlu tutulmaktadır.

16 Ağustos 2019 tarihine kadar sisteme kaydedilen “Sözlü Bildiri, Poster Bildiri ve Atölye” çalışmaları bilim kurulu tarafından incelenecektir. Bilim kurulu tarafından onaylanan atölye ve bildiriler için kayıt ve konaklama ücretlerinin kontrolü sonrasında ilgililerine davet mektupları gönderilecek ve UEDFOR tanıtım görselleri hazırlanarak yayınlanacaktır.

Her katılımcı seçtiği en fazla atölyeye katılım sağlayabilecektir. 30 Ağustos 2019 tarihine kadar kayıt ve konaklama ücretini yatıran katılımcılar için, 30 Ağustos – 15 Eylül 2019 tarihleri arasında atölye kayıt talepleri alınacaktır. 30 Eylül 2019 tarihinde atölye katılımcı listeleri başvuru önceliği ve dengeli ve eşit dağılım gözetilerek maksimum atölyeye katılımının sağlanması kriterine göre belirlenerek, yayınlanacaktır.  

Atölye Liderleri atölye çalışmalarını, Sözlü Bildiri ve Poster Bildiri (Akademik içerikli, eTwinning Projeleri, AB Projeleri, Eğitimde İyi Örnek Uygulamaları) sunumcuları çalışmalarını, 16 Ağustos tarihine kadar Atölye, Poster, Bildiri KAYIT sayfamıza yükleyerek ödeme bildirimi yapmaları gerekmektedir. Ayrıca konaklama için ücretini yatırarak Konaklama formunu doldurup dekontunu göndereceklerdir.

SIK SORULANLAR

1-) Atölye çalışmasıyla katılacak Atölye Lideri, atölye katılımcılarının çalışma sırasında kullanacağı araç, gereç ve malzemeleri kendisi temin edecektir. (Eğer gerekiyorsa katılımcıların diz üstü bilgisayarlarını getirmesi gerektiğini Atölye Kayıt Girişiniz sırasında belirtiniz.)

2-) Atölye Liderleri ve Seminer konuşmacıları için UEDFOR görseli hazırlanacaktır. Poster ve Sözlü Bildiri sunacak katılımcılar, Çalıştay katılımcıları için UEDFOR görseli hazırlanmayacaktır.

3-) Her katılımcı “Poster Bildiri Sunumu, Sözlü Bildiri Sunumu, Atölye Liderliği” alanlarından sadece 1 alanda çalışma sunabilecektir. Ancak ilgili alanlarda birden fazla çalışma ile katılımcı sadece 1 tanesinde sunumcu olabilir, diğer alanlardaki çalışmalarda sunumcu olamaz. Eğer 1 den fazla çalışmada sunumcu olmak isterse her biri için ayrıca ücret ödemesi yapmak zorundadır. Ayrıca tüm katılımcılar belirlenen çalıştaya katılım sağlayacaklardır. Bunun yanında seçtikleri atölyelere katılacaklardır.

4-) “Poster Bildiri Sunumu, Sözlü Bildiri Sunumu ve Atölye Lideri olarak” çalışma ile katılan akademisyen ve öğretmenler, kendi çalışmaları dışındaki diğer çalışmalara ek bir ücret ödemeden katılım sağlayabilecektir. 

UEDFOR Katılımı için izin dilekcesi örneğine ulaşmak için tıklayınız…

MEB ÖYGM 27/08/2014 tarihli genelgesi için tıklayınız…

MEB ÖYGM 11/09/2012 tarihli genelgesi için  tıklayınız…  

Atölye, Poster, Bildiri Kayıt sayfasına ulaşmak için tıklayınız…

UEDFOR Katılımcı Kayıt sayfasına ulaşmak için tıklayınız…

KONAKLAMA sayfasına ulaşmak için tıklayınız…