ÖNEMLİ TARİHLER

SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİ

 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlama Tarihi
  16 Şubat 2021
 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
  02 Nisan 2021

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

 • Atölye Çalışma Başvurusu Başlama Tarihi
  16 Şubat 2021
 • Atölye Çalışma Başvurusu İçin Son Tarih
  02 Nisan 2021

İYİ ÖRNEK UYGULAMALAR *

 • Uygulama Örneklerinin Gönderilmeye Başlanması
  16 Şubat 2021
 • Uygulama Örneklerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
  02 Nisan 2021

SERGİ/STAND AÇMA**

 • (Sadece Okullar Başvurabilir)
 • İyi Örnek Uygulamalar
 • Sanatsal Sergiler
 • Sonuçlanmış Projeler
 • eTwinning çalışmaları
 • AB Projeleri
 • Diğer

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
10 Nisan 2021

Kayıt Son Tarih
20 Nisan 2021

Forum Programının Açıklanması

20 Nisan 2021

Forum Konaklama ve Kayıt Ücreti Yatırma Son Tarihi

20 Nisan 2021

Atölye & Seminer & Çalıştay Katılım Kayıtları

30 Nisan 2021

Atölye & Seminer & Çalıştay Katılımcı Listelerinin Açıklanması
5 Mayıs 2021

UEDFOR TARİHİ
09-12 Haziran 2021

UEDFOR E-Kitabının Yayımlanması
10 Ağustos 2021

 

* İYİ ÖRNEK UYGULAMALAR sadece POSTER sunumu ile başvuru yapabilir.

** STAND/SERGİ için sadece kurumsal başvuru yapılabilir.