PROGRAM

UEDFOR PROGRAMI

Ulusal Eğitimde Dönüşüm Forumumuz 09 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 13:30’da başlayacak olup 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 12:30’daki kapanış programı ile tamamlanacaktır.

Atölye süreleri 1 saat olarak planlanmıştır.

Atölye Seçimi yaparken lütfen dikkat ediniz. 8 Parelel Oturum bulunmaktadır. Her paralel oturumdan 1 seçim yapabilirsiniz. Bu seçimleri yaparken öncelikle atölye lideri olduğunuz ve/veya sözlü bildiri sunumu ve/veya poster bildiri sunumu yaptığınız oturumda kendi atölyenizi seçmeniz gerekmektedir. Sonrasında kalan seçimler kendi oturumunuz dışındaki her bir oturumdan kullanabilirsiniz. Eğer aynı oturuma denk gelen atölye seçimleri yaparsanız bu oturumlardan ancak birine katılabilirsiniz ve diğer seçiminiz atölye seçim hakkınızdan düşecektir.

UEDFOR PROGRAMI için tıklayınız.