UEDFOR Katılım Ücreti

Ulusal Eğitimde Dönüşüm Forumu katılım ücreti 300 TL’dir. Katılımcılar ve atölye çalışması düzenlemek isteyen atölye liderlerimiz aynı ücreti yatırmak zorundadır.

Eğitimde İyi Örnek, eTwinning Proje ve AB Projelerinize yönelik poster bildiri sunumları içinde aynı ücretin yatırılması gerekmektedir.

Sınırlı sayısı da sözlü bildiri sunumu alınacaktır. Sözlü bildiri sunumları içinde 300 TL ücret ödenmesi gerekmektedir.

Atölye çalışması düzenleyecek liderlerimiz 300 TL yatırdıktan sonra ayrıca katılım ücreti ödemeyecektir. Ancak atölye çalışması için gereken malzemeleri bildirdikleri atölye katılımcı sayısına göre kendilerinin temin etmeleri gerekmektedir.

Sorularınız için uedfor@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.