UEDFOR Atölye ve Seminer Konuları Belirlendi!

Ulusal Eğitimde Dönüşüm Forumu kapsamına alınan konu alanları aşağıda belirtilmiştir. Bu konu alanlarında atölye çalışması yapmak isteyen Atölye ve Seminer liderlerimizin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Lütfen atölye ve seminer başvurularınızda konu alanına uygun başvuru yapınız.

 1. Eğitimde İyi Örnek Poster Sunumu
 2. Etkili Sınıf Yönetimi
 3. Kapsayıcı Eğitim
 4. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
 5. STEM Eğitimi
 6. Kodlama ve Robotik Eğitimi
 7. Akıl ve Zeka Oyunları
 8. Sanal ve Artırılmış Gerçeklik
 9. Eğitimde Dijital Dönüşüm
 10. Yaratıcı Drama Atölyesi
 11. Özel Yetenekliler Eğitimi
 12. Etkili Rehberlik Hizmetleri
 13. Geleceğin Sınıfları
 14. Tasarım ve Beceri Odaklı Eğitim
 15. Üst Düzey Düşünme Becerileri ve Yaratıcılık
 16. Sanat ve Tasarım Atölyesi
 17. Oyun Tabanlı Öğrenme ve Oyunlaştırma
 18. Okul Dışı Öğrenme
 19. Etkili Dil Öğretimi
 20. Değerler Eğitimi
 21. Etkili Ölçme ve Değerlendirme

Atölye başvuruları 10 haziran 2019 tarihinde alınmaya başlayacaktır. Ön talep bildirimleriniz için uedfor@gmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.