Çalıştay

UEDFOR kapsamında “Tasarım Beceri Atölyeleri ve İçerik Geliştirme” çalıştayı düzenlenecektir.

Atölye, Poster ve Sözlü Bildiri Sunumu olmayan katılımcılarımız bu çalıştaya tarafımızca dahil edilecektir.